Plusklas

De Plusklas 

 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen van onze Eenbesscholen ontmoeten elkaar op een ochtend in de week. Op maandag- , dinsdag- of woensdagmorgen komen kinderen voor de Plusklas bovenbouw naar kindcentrum Vijfblad. Op dezelfde dagen gaan kinderen voor de Plusklas middenbouw naar kindcentrum De Vlinder. 

 

Voor kinderen én leerkrachten

In de Plusklas krijgen kinderen onderwijs dat bij hen past, ze ontmoeten andere hoogbegaafde kinderen en ze krijgen inzicht in hun leerstijl. Ze worden uitgedaagd met filosofie, wetenschap, projecten en schaaklessen. 

In hun eigen groep zijn de kinderen iedere dag minimaal een half uur bezig met schoolwerk uit de Plusklas. De leerkracht begeleidt hen daarbij en betrekt andere leerlingen bij het schoolwerk; de Plusklasleerling is intermediair voor andere slimmeriken in de klas. 

Leerkrachten die hun leerlingen aanmelden voor de Topklas, geven daarmee ook zichzelf op voor extra begeleiding. Zij krijgen scholing over: wat is hoogbegaafdheid? Hoe kan ik hoogbegaafde kinderen bieden wat ze nodig hebben? Die kennis komt ten goede aan de hele groep. 

 

Effecten van de Plusklas

De effecten zijn veelbelovend: kinderen die deelnemen komen beter op voor wat ze nodig hebben. De Topklas verbetert het welbevinden van de kinderen. Ze ontmoeten leeftijdsgenootjes die zich volgens dezelfde lijn ontwikkelen en dat contact hebben ze hard nodig – net als de aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ouders en leerkrachten zijn enthousiast over de vaardigheidsgroei die ze bij hun kinderen zien.

 

Aanmelden voor de Topklas

De leerkracht meldt na overleg met de ouders en de Intern Begeleiders een kind aan voor de Plusklas. Er is ruimte voor 16 leerlingen van de 6 scholen, zowel in de middenbouw- als bovenbouwgroep. 

Een voorbeeld van extra uitdaging: schaken

In de Plusklas krijgen de kinderen onder andere schaakles. Boris Friesen, de schaakdocent, weet dat schaken voor deze kinderen een fikse uitdaging is: “Hoogbegaafde kinderen zien vaak meer ‘spoken’ – onbelangrijke aspecten die toch hun aandacht trekken – in een stelling. Een beslissing nemen is dan moeilijk, vooral omdat ze helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van die beslissing. 

Sommige hoogbegaafde kinderen zijn gewend dat ze altijd winnen bij denkspelletjes. Als ze schaken, leren ze dat verliezen erbij hoort en dat je daar ook van kunt leren.”