Je ziet ze groeien bij Korein.

In kindcentrum Vijfblad is Korein de partner in de kinderopvang.  

Wilt u uw kind aanmelden voor de kinderopvang? 

Dit kan via de website van Korein. 

Dagopvang

Voor kinderen die nog niet naar school gaan, biedt Korein dagopvang. Bij de dagopvang kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar terecht. Hier worden zij met alle warmte, geborgenheid en veiligheid opgevangen. Bij de allerjongste kinderen besteden we in het kinderdagverblijf veel aandacht aan fysieke en emotionele veiligheid. Maar ook aan hygiëne en zorg. 

Wij helpen de kinderen van 2 tot 4 jaar om een goede start te maken op de basisschool. Met prikkelende activiteiten stimuleren we de ontwikkeling van uw peuter. Bijvoorbeeld de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, sociale ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Speels en ongedwongen. In een gezellige, uitdagende omgeving. We werken in thema’s die aansluiten op de leefwereld van  peuters, en gebruiken gecertificeerde methodes die we afstemmen op de methode van de samenwerkende basisschool. Zo is de overstap naar groep 1 makkelijk gemaakt. 

Peuteraanbod

Speciaal voor de kinderen van 2 tot 4 jaar hebben wij aanbod voor peuters.  

Wij helpen de kinderen om een goede start te maken op de basisschool. Met prikkelende activiteiten stimuleren we de ontwikkeling van uw peuter. Bijvoorbeeld de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, sociale ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Speels en ongedwongen. In een gezellige, uitdagende omgeving. We werken in thema’s die aansluiten op de leefwereld van peuters, en gebruiken gecertificeerde methodes die we afstemmen op de methode van de samenwerkende basisschool. Zo is de overstap naar groep 1 makkelijk gemaakt. 

VVE 

Alle pedagogisch medewerkers van het peuteraanbod zijn VVE gecertificeerd. VVE is de afkorting van voor- en vroegschoolse educatie. Het doel hiervan is: een doorgaande educatieve lijn van het peuteraanbod tot en met de eerste 2 leerjaren van de basisschool. Zodat we elk kind optimaal stimuleren en eventuele ontwikkelingsachterstanden zo veel mogelijk voorkomen en verminderen. 

Openingstijden Peuteraanbod Vijfblad  

  • Maandag: 8.30 – 12.30 uur
  • Dinsdag: 8.30 – 12.30 uur
  • Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
  • Donderdag: 8.30 – 12.30 uur
  • Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

Bereikbaarheid 

Peuteraanbod: 06-21405427 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn welkom op de BSO van Korein binnen het Vijfblad. De begeleiding en activiteiten zijn helemaal aangepast op de leeftijdsgroepen. De pedagogisch medewerkers zijn deskundig, betrokken en vooral enthousiast! Uw kind hoeft zich geen moment te vervelen.  

Leuk, gezellig en actief 

Na school kunnen de kinderen eerst even bijkomen van de schooldag, met een cracker of fruit en iets te drinken. Daarna mogen ze meedoen aan allerlei activiteiten. Sport, muziek, cultuur en techniek; noem maar op! En wil uw kind zich even ontspannen? Dat kan natuurlijk ook. Op onze locatie zijn speciale plekken om te spelen, te computeren en huiswerk te maken. En in de vakantie? Dan organiseert Korein leuke uitstapjes. 

Opvang vóór school 

Kiest u voor opvang vóór school? Dan is uw kind vanaf 7.30 uur al welkom. Hij of zij kan dan nog even lekker spelen voordat de school begint. Kinderen die oud genoeg zijn, gaan zelf naar school; de kleintjes brengen wij. 

Opvangtijden BSO 

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 14.45 – 18.30 uur
  • Woensdag: 12.30 – 18.30 uur
  • Vrijdag: 12.30 – 18.30 uur
  • Voorschoolse opvang: vanaf 7.30 uur
  • In schoolvakanties: 7.30 – 18.30 uur

Tijdens studiedagen van de basisschool zijn wij ook open 

(behalve op feestdagen conform CAO kinderopvang) 

Bereikbaarheid 

Buitenschoolse opvang: 06-22929831