Missie, visie en kernwaarden

Missie  

 

Samen leren door te doen!’ 

 

Visie 

 

We laten kinderen leren door te doen, door te ervaren. Dit doen we door in ons onderwijs cyclisch de volgende vier fases te doorlopen: 

  1. Het kind leert vanuit een leerdoel of in een spontane situatie. 

  1. Het kind reflecteert daarna op de ervaring. 

  1. Het kind gaat hierover in gesprek en kijkt wat hij geleerd heeft.  

  1. Het kind zet dit inzicht om in daden en acties bij een volgende activiteit.   

 

De vier fasen herhalen zich voortdurend in deze volgorde. Dit leermodel valt dan ook te zien als een cyclisch model. Hierdoor blijft het kind voortdurend in ontwikkeling.  

Onze lessen kenmerken zich door een afwisseling van instructie, fysiek bewegen, handelen, ervaren, verwerken, reflecteren en gesprekken.  

We bouwen onze lessen op met behulp van de trap naar zelfstandigheid. 

  • De leerkracht doet het voor 

  • We doen het samen 

  • De kinderen doen het samen 

  • Het kind doet het zelf 

 

 

Als Rots en Waterschool krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 jaarlijks Rots en Water lessen. De doelstelling van de Rots en Water lessen is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen. 

De Rots en Waterlessen worden gegeven door leerkrachten die gecertificeerde Rots en Watertrainers zijn. In schooljaar 2021-2022 hebben alle medewerkers de ééndaagse introductietraining van Rots en water gehad, waardoor iedereen goed bekend is met de inhoud van Rots en Water. 

Sam, ons Rots en Waterkindje laat met de handen zien hoe je Rots en Water uitbeeldt vanuit de methode Rots en Water. Sam is op allerlei manieren zichtbaar in school voor kinderen, ouders en leerkrachten. Op deze manier laten we zien dat we samen trots zijn een Rots- en Waterschool te zijn 

 

 

 

Kernwaarden 

 

We zijn (in ons handelen) herkenbaar als kindcentrum Vijfblad aan onze kernwaarden: veelzijdig, veilig en vertrouwd, vakmanschap en verantwoord vernieuwend.  

 

Veelzijdig 

We vinden ieder kind uniek. 

We zien ieders kwaliteiten. 

We zijn betrokken bij de maatschappij en staan midden in de samenleving. 

We hebben veel specialisten in ons team. 

We zijn in beweging.  

 

Veilig en vertrouwd 

We zijn verdraagzaam; we waarderen verschillen en veroordelen niet. 

We zorgen voor een doorgaande lijn. 

We kennen onszelf en elkaar. 

We houden de lijntjes kort. 

We vragen bij de expert om hulp. 

 

Vakmanschap  

Wij zijn in ontwikkeling en leren een leven lang. 

We zijn samen verantwoordelijk.  

We werken met een leerstofjaarklassensysteem en instructie in niveaugroepen.  

We werken met de trap naar zelfstandigheid. 

We zorgen voor een veilige leeromgeving met aandacht voor het welbevinden van de kinderen in ons kindcentrum. 

 

Verantwoord vernieuwend 

We volgen de ontwikkelingen op onderwijsgebied. 

We onderzoeken wat past bij ons. 

We maken doordachte keuzes. 

We kiezen een beperkt aantal speerpunten. 

We leren samen door te doen! 

 

Met moderne methodes en eigentijdse hulpmiddelen leren de kinderen de wereld te verkennen. Ze leren vaardigheden en doen kennis op, die nodig zijn in de 21ste eeuw.