Ziekte, verlof en verzuim

Verzuim- en ziekmelding leerling 

U kunt uw kind ziekmelden via de basisschoolapp. De leerkracht van de groep krijgt een mailtje met de melding.  

 

Verlof aanvragen  

Alleen in heel bijzondere gevallen mag de directeur extra vakantieverlof geven. Te weten:  

 • als het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers niet mogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan  

 • als een werkgeversverklaring is overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.  

 

Het verlof mag:  

 • eenmaal per jaar verleend worden  

 • niet langer duren dan 10 schooldagen  

 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.  

 • niet gekoppeld zijn aan een vakantie  

  

Er wordt geen verlof gegeven bij onderstaande redenen:  

 • ouders die eerder naar het thuisland willen;  

 • ouders die eerder in een vakantiehuisje terecht kunnen;  

 • ouders die een lang weekend weg willen en pas maandag thuiskomen;  

 • ouders die door te laat boeken al eerder moeten vliegen;  

 • ouders die problemen aan de grens willen voorkomen;  

 • ouders die er een weekje tussenuit willen omdat het zo rustig of goedkoop is;  

 Te laat op school komen is ongeoorloofd verlof. Bij herhaaldelijk te laat op school komen noteren wij dit  

  

Verlof dient altijd te worden aangevraagd door middel van het verlofformulier. Het formulier is te vinden in de basisschoolapp. Indien de directeur geen toestemming voor vakantieverlof heeft verleend en de leerling zonder geldige reden toch verzuimt, wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld.