Veiligheidsbeleid

 

Fysieke veiligheid 

Het kindcentrum beschikt over een veiligheidsplan. Hierin zijn o.a. de afspraken en protocollen vastgelegd rondom conflicten, pesten, verwijdering, het omgaan met en het melden van (vermoeden van) kindermishandeling of seksueel overschrijdend gedrag en het protocol medisch handelen. Ook het ontruimingsplan is onderdeel van het veiligheidsplan. U vindt ons veiligheidsplan op onze website

We werken met twee interne vertrouwenspersonen: meester Theo en juf Lieneke. Zij worden door het team ingeschakeld bij allerlei vragen rondom veiligheid. Leerlingen en/of hun ouders kunnen ook met een vraag of zorg een beroep doen op deze vertrouwenspersonen. Daarnaast hebben we antipestcoördinatoren: juf Janna en juf Willeke.  

  

Veilig naar school 

Wij gaan voor een veilige omgeving rondom het kindcentrum. Wij hebben uw medewerking daarbij nodig. Kom zoveel mogelijk te voet naar school. Kinderen die verder dan 500 meter van school wonen, mogen ook op de fiets naar ons kindcentrum komen. Parkeer uw auto op de plaatsen die daarvoor bedoeld zijn. Rij rustig, zodat u de kinderen echt ziet. Wij hebben het Brabants VerkeersVeiligheidslabel en werken met een activiteitenplan rondom verkeer in ons kindcentrum.  

 

Schoolverzekeringen 

Ons bestuur heeft voor alle leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers een school- en ongevallenverzekering afgesloten. Deze is geldig onder schooltijd en tijdens alle schoolse- en buitenschoolse activiteiten, op voorwaarde dat er begeleiding aanwezig is.  

De overheid heeft besloten dat scholen niet aansprakelijk zijn voor diefstal of schade die kinderen veroorzaken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders zelf. Ouders kunnen dit risico via een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afdekken (de zogenaamde WA-verzekering).  

De school kan wettelijk niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen zoals kleding, mobiele telefoons, brillen, fietsen e.d.  

Ook werken wij met laptops en tablets op school. Mocht een device kapotgaan door onvoorzichtigheid van uw kind, dan kan u aansprakelijk gesteld worden voor de kosten.