Wanneer zijn de kinderen vrij?

Schoolvakanties 2022-2023 

Herfstvakantie 24 oktober- 28 oktober 

Kerstvakantie 26 december – 6 januari 

Carnavalsvakantie 20 februari – 24 februari 

2e Paasdag 10 april  

Meivakantie 24 april – 5 mei 

Hemelvaart 18 en 19 mei 

2e Pinksterdag 29 mei 

Zomervakanti17 juli  25 augustus   

Studiedagen   

Ieder jaar plannen we met het team een aantal studiedagen. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en gaan wij als team aan de slag met onze nieuwe rekenmethode, Breinhelden, verbinding in het team, digitale geletterdheid, evalueren van ons onderwijs, keuzes maken m.b.t. nieuwe Citotoetsen en kindcentrum ontwikkeling. 

 

woensdag 12 oktober 

dinsdag 8 november voor groep 1-4 

dinsdag 6 december 

maandag 9 januari  

vrijdag 3 maart  

vrijdag 7 april  

woensdag 17 mei  

vrijdag 7 juli