Informatie vanuit school

 

Een goede samenwerking tussen ouders en kindcentrum draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en aan de schoolsuccessen van uw kind. We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en stellen het ook op prijs wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.  We informeren u op de volgende manieren:    

Intakegesprek  

Voor een kind voor de eerste keer op het kindcentrum komt, krijgen ouders een uitnodiging voor een Intakegesprek, waarbij afspraken worden gemaakt voor wendagen en eerste schooldag of opvangmoment. Ongeveer zes weken na de officiële start binnen het onderwijs, voeren de leerkracht en ouders een gesprek om de eerste ervaringen uit te wisselen. Indien gewenst wordt er een vervolgafspraak gemaakt.    

Kennismakingsgesprek  

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht(en).  

Gesprek n.a.v. het rapport of toetsing  

U ontvangt twee keer per schooljaar een rapport van uw kind. Het rapport kunt u ook in het ouderportaal terugvinden.  Na de Citotoetsing in januari/februari krijgt u een uitdraai van de Citoresultaten van uw kind. We vertellen u graag over de voortgang van uw kind in het rapportgesprek of Citogesprek.De kinderen van groep 7 krijgen een préadvies en de kinderen van groep 8 een eindadviesVoor de gesprekken ontvangt u van ons bericht om een gesprek met ons in te plannen. Wanneer u niet zelf een moment inplant, wordt er door de leerkracht een moment ingepland.  

U kunt ook buiten de rapportperioden aangeven of u een gesprek wenst. Maak dan rechtstreeks een afspraak met de leerkracht(en) van uw kind.    

Kijkavonden  

Op de kijkavonden kunt u samen met uw kind en andere belangstellenden komen kijken naar gemaakt werk van de kinderen. Dit kan zijn n.a.v. een project of om te zien hoe er gewerkt wordt in de groep.   

Inloop  

Twee keer per jaar organiseren we voor iedere groep een inloop. U wordt uitgenodigd een kijkje in de groep te nemen bij de start van de dag en in gesprek te gaan met de leerkracht of pedagogisch medewerker. Ook ontmoet u tijdens de inloop ouders van klasgenoten van uw kind.  De koffie/thee staat voor u klaar!  

 

Informatiefolder 

In de eerste week van het schooljaar ontvangt u een digitale informatiefolder van de leerkracht(en) van uw kind. Hierin vindt u kort informatie over het leerjaar van uw kind. De informatiefolder is ook te vinden in de basisschoolapp.   

Het Vijfblaadje  

Om u op de hoogte te houden van de actuele informatie geeft het kindcentrum iedere drie weken een info, het Vijfblaadje, uit. Het Vijfblaadje wordt per mail naar de ouders verstuurd en op de basisschool app geplaatst.  

Heeft u een ander emailadres, dan kunt u dit laten weten aanvijflbad@eenbes.nl    

Website en de basisschoolapp  

Op deze website  vindt u allerlei aanvullende informatie. Wanneer u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website, geef dit dan aan in de basisschoolapp. Wij vragen u hier ook naar.  

Als kindcentrum gebruiken wij de basisschoolapp. Deze is gratis te downloaden.In deze app vindt u veel informatie over ons kindcentrum. Via deze app sturen we u berichten en plaatsen we in een beveiligde omgeving (alleen voor ouders van de groepzichtbaar) foto’s van de groep van uw kind.   

Bereikbaarheid leerkrachten 

Wilt u de leerkracht van uw kind persoonlijk spreken dan kunt u na schooltijd de leerkracht spreken. Leerkrachten lopen na schooltijd met de groep mee naar buiten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de leerkracht te spreken op school, kunt u buiten schooltijd bellen naar de schooltelefoon 040-2801164. 

Ook via mail komt u snel in contact met de leerkracht. In de informatiefolder te vinden in de basisschoolapp vindt u de mailadressen van de leerkrachten.