Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelding nieuwe leerling 

 

Toelating nieuwe leerling  

Basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. We vinden het fijn wanneer ouders hun kinderen ruim voor hun vierde verjaardag op school inschrijven. Hebt u interesse dan kunt u een afspraak maken en krijgt u een rondleiding. We laten het kindcentrum graag zien en beantwoorden uw vragen. Aanmelding gebeurt door het invullen van een formulier dat u van juf Simone ontvangt na de rondleiding. 

  

Aanmeldingsprocedure Onderwijs  

Bij de aanmelding van kinderen worden de benodigde gegevens genoteerd. Toelating vindt in principe plaats op de dag na de vierde verjaardag van uw kind. De precieze dag wordt in overleg met de leerkracht vastgesteld. U krijgt, kort na de aanmelding, een schriftelijk bericht dat uw kind op kindcentrum Vijfblad staat ingeschreven.  

  

Ongeveer vier weken voordat een kleuter daadwerkelijk naar school gaat, neemt de leerkracht contact met de ouders op voor een bezoek. Het kind en de ouders kunnen dan kennis maken met de leerkracht en worden over allerlei zaken geïnformeerd. Voordat uw kind op school komt, wordt uw kind uitgenodigd om een aantal keer kennis te maken met de andere kinderen van hun groep.  

Acht weken nadat het kind op school gekomen is, wordt er met de ouders een afspraak gemaakt voor een voortgangsgesprek.  

   

Kleuters die vier jaar worden in de zomervakantie, gaan na de zomervakantie meteen de hele dag naar school. Zij worden uitgenodigd voor het wisseluurtje’ vóór de zomervakantie.  

Kleuters die in de maand december vier jaar worden, kunnen in deze maand naar school komen. Het is vaak fijner voor de kinderen om pas in januari in te stromen, omdat het erg druk is in deze maand. Dit gebeurt in overleg met ouders 

Dit geldt ook voor de laatste zes weken van het schooljaar. De kleutergroepen zijn dan wat groter en de samenstelling van de groep verschilt duidelijk met die aan het begin van het nieuwe schooljaar. In overleg met de ouders worden daarover afspraken gemaakt. Dit kan per kind verschillen.  

  

Aanmelden van leerlingen, ook voor de andere groepen, kan gedurende het hele jaar. U kunt daarvoor het beste een afspraak maken met de directie. Zij neemt graag de tijd voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. U kunt bellen met school 040-2801164 of mailen naar vijfblad@eenbes.nl   

  

Overdracht vanuit peuterwerk 

De pedagogisch medewerkster van het peuterwerk vult een overdrachtsformulier in wanneer een peuter bij hen afscheid neemt en overstapt naar de basisschool. De peuters die gebruik maken van het peuteraanbod binnen ons kindcentrum worden besproken door de pedagogisch medewerkster van de peutergroep en de kleuterleerkracht, dit noemen wij een warme overdracht. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande lijn voor onze kinderen.