Basisschool

Kindcentrum Vijfblad 

Namens ons team heten wij u van harte welkom op kindcentrum Vijfblad!Met trots presenteren wij u ons kindcentrum.Eenbes en Korein vormen samen kindcentrum Vijfblad in Geldrop. We willen u laten zien wat u van ons kindcentrum kunt verwachten en we geven aan wat wij van u verwachten.  

 

Op onze gevel zie u Sam, ons Vijfbladkindje. Sam laat als Rots en Waterkindje zien hoe je Rots en Water uitbeeldt vanuit de methode Rots en Water. We zijn er trots op dat we een Rots en Waterschool zijn!

Sam is op meerder plekken in school zichtbaar voor kinderen, ouders en collega's in school. 

 

Bekijk ons filmpje om een eerste indruk te krijgen van ons kindcentrum

 

Heeft u na het lezen van de site nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt langskomen, mailen of even bellen. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht of leidster van uw kind, de teamleider opvang of directie onderwijs. Nieuwe ouders nodigen wij graag uit voor een bezoek, zodat wij u nog meer kunnen vertellen over de school en de organisatie van de opvang.  Natuurlijk heeft u dan alle gelegenheid de sfeer in ons kindcentrum te proeven. Graag tot ziens!

 

Namens het team van kindcentrum Vijfblad, 

Simone van Roosendaaldirecteur onderwijs.  

Rosalie van Staverenlocatiemanager opvang.  

Eenbes Basisonderwijs

Het onderdeel onderwijs in ons Kindcentrum behoort tot Eenbes Basisonderwijs. Eenbes heeft 25 scholen voor primair onderwijs in deze regio. Een van onze scholen is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Er staan scholen in de gemeenten Laarbeek, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo en Nuenen.

 

Ons nieuwe koersplan 2020-2025 'Leren met Passie' is in januari 2020 gelanceerd en zet de hoofdlijnen uit voor ons onderwijs in de komende jaren. Samen hebben we ons 'Eenbeshuis' gebouwd. Velen hebben meegebouwd: kinderen, ouders, leerkrachten en partners, bijvoorbeeld in de kinderopvang, het peuterwerk en het voortgezet onderwijs. De speerpunten voor de komende jaren richten zich zonder uitzondering op de beste keuzes voor uw kind en voor onze professionals. Uw kind en de leerkracht van uw kind verdienen immers dat we er alles aan doen om het beste eruit te halen wat erin zit. Daarbij stellen we alles in het werk om leergeluk voor uw kind en werkgeluk voor de leerkracht te bereiken. Als die combinatie slaagt, dan halen we het beste uit ons onderwijs. 

 

Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op meetbare leeropbrengsten. De inzet van onze leerkrachten is er ook op gericht om het talent in uw kind naar boven te halen en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat uw kind goed in zijn vel zit. Goed onderwijs kenmerkt zich bovendien door een sfeer van openheid en vertrouwen, waarin kinderen en leerkracht zich veilig kunnen voelen. Medewerkers bepalen de sfeer en de kwaliteit van onze school. Elke school bouwt op deze manier aan een eigen identiteit en dat doen we zo duurzaam mogelijk. Daar zijn we trots op.

 

Gegevens bestuur Eenbes Basisonderwijs

College van Bestuur: Marcel Reulen

Bezoekadres: Nieuwendijk 49c te Geldrop

Postadres: Postbus 151, 5660 AD Geldrop

Tel: 040 – 2868115

E-mail: bestuurssecretariaat@eenbes.nl

Website: www.eenbes.nl

'Leren met Passie'- Eenbes Koersplan 2020-2025

Corona en de lockdown hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk fysiek onderwijs is, voor de kinderen en voor de leerkrachten. Het met elkaar samen zijn in de groep en samen leren is de essentie van ons onderwijs. Het is de basis van het leer- en werkgeluk van de kinderen en de professionals, dat we bovenaan in ons Koersplan 2020-2025 "Leren met Passie" hebben staan. Dit plan beschrijft de doelen voor onze scholen in 2025. De voorwaarde om leer- en werkgeluk te bereiken is rust. Dat wat we leren, kunnen we vanuit rust beter verwerken en in ons brein opslaan. Ook hier heeft corona laten zien hoe waar dat is: door alle onzekerheden en spanningen hebben onze kinderen en leerkrachten minder kunnen profiteren van het onderwijs. We gaan er samen de schouders onder zetten om, gesteund door het Nationaal Programma Onderwijs, de kinderen en professionals weer een mooie onderwijstoekomst te bieden.

Burgerschap

'Omgevingsbewust' uit onze Koers heeft ook betrekking op Burgerschap. Onze scholen bereiden hun leerlingen voor op hun latere functioneren in de maatschappij. Daar hebben ze niet alleen de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen voor nodig, maar ook kennis van de Nederlandse en de mondiale maatschappij, van de democratie, van de mensenrechten en het omgaan met de maatschappelijke diversiteit.

De interconfessionele identiteit van onze stichting geeft aan dat kinderen van alle culturen en religies welkom zijn op onze scholen. We dragen eraan bij dat zij hun eigen normen en waarden herkennen en daarmee een eigen identiteit kunnen vormen. De maatschappij waarin onze kinderen opgroeien wordt gekenmerkt door: de Brainportregio: hoogstaande techniek, instroom van expats, Nederlands als 2e taal, verscheidene culturen en religies, globalisering: Nederland als klein land en klein taalgebied in verbondenheid met andere landen, Engels als 2e taal op school, milieuvraagstukken: schone(re) energie, klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, natuur- en dierenbescherming, voedselproductie en consumentenkeuzes.

 

Iedere Eenbesschool heeft de ruimte binnen de Koers om zelf invulling te geven aan burgerschap d.m.v. een visie en een plan van aanpak.