Basisschool

Kindcentrum Vijfblad 

Ons Kindcentrum Vijfblad bestaat uit opvang en onderwijs. Opvang wordt gerealiseerd door Korein en het onderwijs door Eenbesbasisschool Vijfblad. 

Eenbes Basisonderwijs

Het onderdeel onderwijs in ons Kindcentrum behoort tot Eenbes Basisonderwijs. Eenbes heeft 26 scholen voor primair onderwijs in deze regio. Een van onze scholen is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Er staan scholen in de gemeenten Laarbeek, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo en Nuenen.

 

Uitgangspunten van het bestuur

 

Na de periode 2015-2019: “Kansrijk invoegen”, waarin we de leerroute van de leerling en de leerkracht centraal gesteld hebben, gaan we een stap verder. We gaan vanuit deze stevige basis het leer- en werkgeluk van kinderen en professionals uitbouwen op basis van het Koersplan 2020-2024 “Leren met passie”. In dit kaderstellende plan zijn de missie, de visie en de doelen op bestuursniveau voor onze scholen voor 2024 geformuleerd.

De voorwaarde om leer- en werkgeluk te bereiken is rust. Dat wat we leren, kunnen we vanuit rust beter verwerken en in ons brein opslaan.

 

Ons huis kent een stevige fundering d.m.v. een aantal leidende principes: persoonlijk leiderschap, leerlinggericht leren, burgerschap, duurzaamheid en de basis op orde. Het huis heeft vijf kamers. Deze kamers vertegenwoordigen de speerpunten van onze koers van 2020-2024.

In 2024:

 

 

 • Ervaart iedereen autonomie.
 • Voeren we jaarlijks reflectiegesprekken met elkaar.
 • Voeren we structureel gesprekken over diversiteit van waarden en normen in onze maatschappij.

 

 
 • Zijn we allemaal ambassadeur van Eenbes Basisonderwijs.
 • Zijn onze scholen herkenbaar als Eenbesschool. In stijl en in handelen.
 • Scoort elke medewerker minimaal een acht op de werkgeluksmeter.
 • Heeft Eenbes basisonderwijs een eenduidig personeelsbeleid met een prominente plaats voor persoonlijk leiderschap en mobiliteit.

 

 
 • Werken onze kinderen aan doelen die passen bij hun persoonlijke leerbehoeften. Hiervoor stellen ze samen met ons een leerplan op.
 • Werken onze kinderen aan hun leerplan op een manier die past bij hun manier van leren.
 • Wij bieden de leerstof aan op verschillende manieren met verschillende activiteiten.
 • Zijn onze scholen inspirerende en prikkelende omgevingen waar iedereen leert met passie en plezier.

 

 
 • Hebben onze kinderen -in het kader van internationalisering- contact met kinderen uit een ander land.
 • Is 10% van ons onderwijs ingericht op samenwerking met de omgeving. Onze kinderen zijn mede-eigenaar van deze samenwerking.
 • Is de belasting op onze omgeving met 20% teruggebracht, dankzij duurzame en milieubewuste keuzes.

 

 
 • Zijn doelen uit het beleidsplan ‘Kindcentrum ontwikkeling’ behaald.
 • Kennen we onze partners in het voortgezet onderwijs. Er is verbinding en er zijn gezamenlijke eenduidige afspraken.
 • Volgen kinderen en medewerkers een passende leerroute.

 

De ambitieuze streefdoelen van ons Koersplan 2020-2024 maken we mede mogelijk door onze organisatie erop in te richten. Per kamer is er een programmateam met een programmaregisseur. Daarnaast zijn er vier operationele domeinen: onderwijs, personeel, financiën en facilitair. Deze bestaan uit de stafleden, directeuren en medewerkers.

Door op deze manier samen te werken vanuit onze koers, stemmen we onze activiteiten efficiënt op elkaar af. Samen zijn we sterk, zodat we onze streefdoelen voor 2024 kunnen realiseren. Leren met passie!

  

Gegevens bestuur Eenbes Basisonderwijs

College van Bestuur: Wim Klaassen

Bezoekadres: Nieuwendijk 49c te Geldrop

Postadres: Postbus 151, 5660 AD Geldrop

Tel: 040 – 2868115

E-mail: bestuurssecretariaat@eenbes.nl

Website: www.eenbes.nl