Basisschool

Eenbes Basisonderwijs

Onze school behoort tot Eenbes Basisonderwijs. Eenbes heeft 26 scholen voor primair onderwijs in deze regio. Een van onze scholen is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Er staan scholen in de gemeenten Laarbeek, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo en Nuenen.

 

Ons Koersplan 2015-2019 ‘Kansrijk invoegen’ zet de hoofdlijnen uit voor ons onderwijs in de komende jaren. Samen zijn we op reis: kinderen, ouders, leerkrachten en partners, bijvoorbeeld in de kinderopvang en het peuterwerk. Accenten die we in onze reisgids hebben benoemd richten zich op talentontwikkeling voor kinderen en leerkrachten, maatwerk voor individuele leervragen van kinderen en een grotere inzet op uitwisseling van kennis en ervaring tussen leerkrachten. Uw kind verdient immers dat we de schat aan expertise binnen de gehele stichting ook voor zijn of haar reis inzetten. Daarnaast werken we toe naar kindcentra, waar onze school de handen ineen slaat met de partners in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en BSO.

 

De hoofdlijnen uit ons Koersplan hebben we inmiddels vertaald naar beloftes voor onze eigen school. Ook vertalen we het Koersplan naar ons eigen schoolplan.

 

Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op meetbare leeropbrengsten. De inzet van onze leerkrachten is er ook op gericht om het talent in uw kind naar boven te halen en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat uw kind goed in zijn vel zit. Goed onderwijs kenmerkt zich bovendien  door een sfeer van openheid en vertrouwen waarin kinderen en leerkrachten zich veilig kunnen voelen. Medewerkers bepalen de sfeer en kwaliteit van elke school. Zij geven samen met de leerlingen ‘kleur’ aan hun school. Elke school bouwt op deze manier aan een eigen identiteit. Daar zijn we trots op.

 

Gegevens bestuur Eenbes Basisonderwijs

College van Bestuur: Wim Klaassen

Bezoekadres: Nieuwendijk 49c te Geldrop

Postadres: Postbus 151, 5660 AD Geldrop

Tel: 040 – 2868115

E-mail: bestuurssecretariaat@eenbes.nl

Website: www.eenbes.nl