Zorg

GGD inspectierapporten
Alle locaties van Korein worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. 
Het rapport kunt u op de volgende website inzien; www.korein.nl/vijfblad