Zorg

GGD inspectierapporten
Alle Korein Kinderpleinen worden jaarlijks getoetst door de GGD. 
Het rapport wordt later toegevoegd aan deze website.