Lilian Spijkerman

Begeleider arrangementen

lilian.spijkerman AT eenbes DOT nl

Na 30 jaar onderwijs nog even enthousiast voor het dynamisch vak en ik werk met veel plezier voor het Expertise Netwerk. Ik ben coördinator voor de vervangerspool èn ambulant begeleider/coach voor arrangementen. Dit schooljaar vorm ik met Loes Sleegers (orthopedagoog) een team om aan ondersteunings- en ontwikkelvragen voor de Eenbes scholen van de kern Geldrop-Mierlo te werken.

 

Leerkrachten die hun eigen leerkrachtvaardigheden willen versterken kunnen hun hulpvraag bij mij neerleggen. Samen zullen we hiervoor de mogelijkheden gaan ontdekken. Soms begeleid ik leerlingen ook een poosje individueel, maar altijd met de bedoeling dat de leerkracht(en) en/of de school, de ontwikkelingen ook een plaatsje kunnen geven in de schoolsituatie. Groepsdynamiek en schoolbrede onderwijsontwikkelingen zijn ook zaken waar ik in betrokken kan worden.

 

Kinderen met speciale zorgbehoeften hebben in het bijzonder mijn aandacht. Ik vind het super als zij, met een beetje extra hulp, hun eigen mogelijkheden (weer) ontdekken en zich gehoord, gezien en begrepen kunnen voelen. Ik heb me met heel veel plezier voor hen gedegen op laten leiden. Op dit moment begeleid ik ook leerlingen met informatieverwerkingsproblematiek (bijv. ASS en AD(H)D) of hoog-/meerbegaafdheid, maar ook leerlingen met gedrags- of sociaal emotionele problemen en leerlingen hechtingsproblematiek. In dit hele proces is de rol van de leerkracht van groot belang. De focus ligt uiteindelijk op het ondersteunen en adviseren van de leerkracht(en) in zijn/haar afstemming naar de leerling.

 

Het is mooi dit werk te mogen doen. Graag tot ziens!

 

Lilian Spijkerman

Naar overzicht