Ziekte, verlof en verzuim

Ziekmeldingen 

Is uw kind ziek? Geef dit dan onmiddellijk door aan de school.

 

U kunt uw kind ziek melden via de Basisschool app. De leerkracht van uw zoon/dochter krijgt een mailtje met de melding. Vindt u het prettig de leerkracht even te spreken, zorg dan voor de melding in de App of bel even naar school bellen tussen 08.10 uur en 08.20 uur.  Het telefoonnummer van school is: 040-2801164. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op.

Verlof of ziekte leerkracht 

Bij ziekte of buitengewoon verlof van de leerkracht wordt de groep door een invalkracht overgenomen. Wanneer deze niet beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. Bij geen oplossing kan u gevraagd worden uw kind thuis te houden.  

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen te laat komen, ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

Verlof aanvragen

Alleen in heel bijzondere gevallen mag de directeur extra vakantieverlof geven. Te weten:

  1. als het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers niet mogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan.
  2. als een werkgeversverklaring is overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

 

Het verlof mag:

- eenmaal per jaar verleend worden

- niet langer duren dan 10 schooldagen

- niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

- niet gekoppeld zijn aan een vakantie

 

Er wordt geen verlof gegeven bij onderstaande redenen:

- ouders die eerder naar het thuisland willen;

- ouders die eerder in een vakantiehuisje terecht kunnen;

- ouders die een lang weekend weg willen en pas maandag thuiskomen;

- ouders die door te laat boeken al eerder moeten vliegen;

- ouders die problemen aan de grens willen voorkomen;

- ouders die er een weekje tussenuit willen omdat het zo rustig of goedkoop is;

 

Te laat op school komen is ongeoorloofd verlof. Natuurlijk kan het een keer mis gaan. Bij herhaaldelijk te laat op school komen noteren wij dit wel.

 

Verlof dient altijd te worden aangevraagd door middel van het verlofformulier. Het formulier is te vinden in de Baisschool app. Indien de directeur geen toestemming voor vakantieverlof heeft verleend en de leerling zonder geldige reden toch verzuimt, wordt dit terstond aan de leerplichtambtenaar gemeld.

Anders is het natuurlijk bij belangrijke familiegebeurtenissen zoals een huwelijk of een begrafenis. In zulke gevallen kan de directeur besluiten om uw kind vrij te geven.

Extra aandachtspunten

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.

 

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen op school bij de directie.