Ziekte, verlof en verzuim

Ziekmeldingen 

Is uw kind ziek? Geef dit dan onmiddellijk door aan de school.

 

U kunt uw kind ziek melden via de basisschoolapp. De leerkracht van uw zoon/dochter krijgt een mailtje met de melding. Vindt u het prettig de leerkracht even te spreken, zorg dan voor de melding in de basisschoolapp of bel even naar school tussen 08.10 uur en 08.20 uur.  Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op.

Verlof of ziekte leerkracht 

Bij ziekte of buitengewoon verlof van de leerkracht wordt de groep door een invalkracht overgenomen. Wanneer deze niet beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. Bij geen oplossing kan u gevraagd worden uw kind thuis te houden.  

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen te laat komen, ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

Verlof 

Geoorloofd verzuim

Verlof dient aangevraagd te worden bij de directie van de school. Dit kan via het formulier in de basisschoolapp. U ontvangt een schriftelijke reactie vanuit de directeir. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

  • Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf bespreken met ons.

  • Vijfjarigen. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week thuisblijven, in overleg met de school. Maar u mag  uw vijfjarig kind niet zomaar een dagje laten thuisblijven.

  • Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit. U dient dit verlof vooraf schriftelijk bij de school aan te vragen. 

Verlof aanvragen

 De belangrijkste punten:

  • Vakantieverlof moet u 8 weken van tevoren aanvragen bij de directeur.
  • Vakantieverlof wordt alleen gegeven wanneer het vanwege het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens één van de schoolvakanties op reis te gaan. Indien dit op u van toepassing is, kan eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij worden gegeven voor hoogstens 10 aaneengesloten schooldagen; uw aanvraag moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring, waaruit de noodzakelijkheid blijkt.
  • Dit extra vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie.
  • Deze dagen mogen niet grenzen aan één van de schoolvakanties.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven.

Uw kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

 

Extra aandachtspunten

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen op school bij de directie

Alleen in heel bijzondere gevallen mag de directeur extra vakantieverlof geven. Te weten:

  1. als het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers niet mogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan.
  2. als een werkgeversverklaring is overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

 

Te laat op school komen is ongeoorloofd verlof. Natuurlijk kan het een keer mis gaan. Bij herhaaldelijk te laat op school komen noteren wij dit wel.

 

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen op school bij de directie.