Veiligheidsbeleid

Fysieke Veiligheid

Onze school beschikt over een schoolveiligheidsplan. Hierin zijn o.a. de afspraken en protocollen vastgelegd rondom conflicten, pesten, verwijdering, het omgaan met en het melden van (vermoeden van) kindermishandeling of seksueel overschrijdend gedrag en het protocol medisch handelen. Ook het ontruimingsplan is onderdeel van het schoolveiligheidsplan.

Er zijn op school interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij worden door het team ingeschakeld bij allerlei vragen rondom veiligheid. Leerlingen en/of hun ouders kunnen ook bij een vraag of zorg een beroep doen op deze vertrouwenspersonen. Daarnaast heeft de school een antipestcoördinator.

 

Veilig naar school

Wij gaan voor een veilige omgeving rondom de school! Wij hebben uw medewerking daarbij nodig. Kom zoveel mogelijk te voet naar school. Parkeer uw auto op de plaatsen die daarvoor bedoeld zijn. Let op de verkeersregels. Rij rustig zodat u de kinderen echt ziet. Wij hebben het Brabants Verkeers Veiligheids label. We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Geldrop.