Wanneer zijn de kinderen vrij?

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Hieronder ziet u het vakantierooster voor volgend schooljaar. Let op: De Eenbes scholen zijn afgeweken van de landelijke adviesdata voor de meivakantie. Deze valt nu een week later. Dit is gedaan, zodat de periode tussen de mei- en zomervakantie beter verdeeld is.

Op dit moment zijn de studiedagen nog niet bekend. Wanneer deze bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd.

 

Herfstvakantie

14 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 t/m 28 februari 2020

Tweede Paasdag

13 april 2020

Koningsdag 

27 april 2020 (valt in de meivakantie)

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart    

21 en 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

13 juli t/m 20 augustus 2020

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Carnavalsvakantie

4 t/m 8 maart 2019

2e Paasdag

Valt in de meivakantie

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Zomervakantie

8juli t/m 16 augustus 2019

.

Studiedagen

Op de volgende dagen zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.

Woensdag 26 september 2018

Maandag 22 oktober 2018

Donderdag 6 december 2018

Woensdag 20 februari 2019

Maandag 11 maart 2019

Dinsdag 11 juni 2019

Vrijdag 21 juni 2019

 

De kinderen van de onderbouw hebben een extra dag vrij. De leerkracht van de groep ondersteunt dan het kamp van groep 8. Gezien het aantal te halen uren is het haalbaar deze kinderen een extra dag vrij te geven.

Groep 3: woensdag 12 september 2018.

Groep 1 en 2: donderdag 13 september 2018.

Groep 4: vrijdag 14 september 2018.