Wanneer zijn de kinderen vrij?

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Carnavalsvakantie

4 t/m 8 maart 2019

2e Paasdag

Valt in de meivakantie

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Zomervakantie

8juli t/m 16 augustus 2019

.

Studiedagen

Op de volgende dagen zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.

Woensdag 26 september 2018

Maandag 22 oktober 2018

Donderdag 6 december 2018

Woensdag 20 februari 2019

Maandag 11 maart 2019

Dinsdag 11 juni 2019

Vrijdag 21 juni 2019

 

De kinderen van de onderbouw hebben een extra dag vrij. De leerkracht van de groep ondersteunt dan het kamp van groep 8. Gezien het aantal te halen uren is het haalbaar deze kinderen een extra dag vrij te geven.

Groep 3: woensdag 12 september 2018.

Groep 1 en 2: donderdag 13 september 2018.

Groep 4: vrijdag 14 september 2018.