De organisatie van ons kindcentrum

De groepsindeling, schooljaar 2021-2022

groep   

leerkracht of pedagogisch medewerker  

Dagopvang 0-4 jaar Guppies 

Lizet, Kitty en Melissa  

Peuteraanbod Visjes  

Karin, Gianna, Elly en Iris  

1/2A  

Anke en Afke   

1/2B  

Yvonne en Sanne  

3  

Joyce en Marion   

4  

Saskia en Anne 

5  

Koen 

6 

Janna en Willeke   

7A  

Max  

7B 

Theo en Lenny   

8  

Xandra   

BSO  Molletjes (4 tot 6 jaar)   

Marloes, Josine 

BSO Vossen (7 tot 9 jaar)   

Hanneke, Josine 

 

De organisatiestructuur

functiebeschrijving

personeelsleden

Directeur onderwijs

Simone van Roosendaal

Locatiemanager opvang

Rosalie van Staveren

Intern Begeleider (IB)

Lieneke Rietsema   

Management Team

Lenny Drouwen

 

Maartje van den Heuvel

 

Saskia van Erp

 

Lieneke Rietsema

Schoolopleider

Saskia van Erp

Taalcoördinator

vacature

Rekencoördinator

Anne van Vlerken

Gedragsspecialist

Janna van der Berg

Interne Cultuur Coördinator

Maartje van den Heuvel 

Interne Contact Personen (ICP)

Theo van Loon

 

Lieneke Rietsema

Anti pest coördinatoren

Janna van den Berg

 

Willeke Cranenbroek

Extra ondersteuning

Lenny Drouen

 

Maartje van den Heuvel

Administratie

Inge van Groesen

Conciërge

Stijn van Erp

 

Fysieke veiligheid

Het Kindcentrum beschikt over een veiligheidsplan. Hierin zijn o.a. de afspraken en protocollen vastgelegd rondom conflicten, pesten, verwijdering, het omgaan met en het melden van (vermoeden van) kindermishandeling of seksueel overschrijdend gedrag en het protocol medisch handelen. Ook het ontruimingsplan is onderdeel van het veiligheidsplan.   

Er zijn interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij worden door het team ingeschakeld bij allerlei vragen rondom veiligheid. Leerlingen en/of hun ouders kunnen ook bij een vraag of zorg een beroep doen op deze vertrouwenspersonen. Daarnaast hebben we antipestcoördinatoren.   

Veilig naar school

Wij gaan voor een veilige omgeving rondom het Kindcentrum! Wij hebben uw medewerking daarbij nodig. Kom zoveel mogelijk te voet naar school. Kinderen die verder dan 500 meter van school wonen, mogen ook op de fiets naar ons kindcentrum komen. Parkeer uw auto op de plaatsen die daarvoor bedoeld zijn. Let op de verkeersregels. Rij rustig, zodat u de kinderen echt ziet. Wij zijn aangesloten bij BVL, hebben het Brabants VerkeersVeiligheids label en hebben hiervoor een activiteitenplan. We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Geldrop.