Praktische zaken

Praktische zaken

 

Schooltijden

De schooltijden zijn vastgesteld volgens de wettelijke regels.

 

Maandag: 8.30 - 14.45 uur

Dinsdag: 8.30 - 14.45 uur

Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Donderdag: 8.30 - 14.45 uur

Vrijdag groep 1 t/m 4: 8.30 - 12.30 uur

Vrijdag groep 5 t/m 8: 8.30 - 14.45 uur

 

Alle kinderen eten op school hun eigen meegebrachte lunch (brood en drinken) op. Binnen dit continue rooster (op de dagen tot 14.45 uur) organiseren we 60 minuten pauze gedurende de dag. De kinderen mogen fruit en wat drinken meenemen voor de pauze. Geen snoep en koek.

 

Kalender

De kalender van het schooljaar 2020-2021 geeft informatie over alle activiteiten, vakanties en studiedagen. 

 

Veilig naar school

Wij gaan voor een veilige omgeving rondom de school! Wij hebben uw medewerking daarbij nodig. Kom zoveel mogelijk te voet naar school. Parkeer uw auto op de plaatsen die daarvoor bedoeld zijn. Let op de verkeersregels. Rij rustig zodat u de kinderen echt ziet. Wij hebben het Brabants Verkeers Veiligheids label. We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Geldrop.

 

Fietsen

Vanwege de geringe ruimte in de rijwielstalling, willen we het aantal fietsen beperken op school. Kinderen mogen op de fiets naar school komen als ze verder dan 500 meter van de school wonen. Met klem willen u vragen om aan deze regel uw medewerking te verlenen.

 

Huiswerk

Huiswerk kan om verschillende redenen meegegeven worden. Waar in de kleutergroepen de nadruk ligt op het vergroten van de ouderbetrokkenheid, wordt in de groepen 3 en 4 huiswerk vooral ingezet om het technisch lezen op niveau te krijgen. Vanaf groep 5 komen de zaakvakken erbij en kunnen de leerlingen samenvattingen van de leerstof mee naar huis krijgen om te leren voor toetsen. Extra oefenstof kan op aanvraag van ouders of advies van de leerkracht meegegeven worden. Om onze leerlingen goed voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs krijgen alle leerlingen vanaf groep 6 verplicht huiswerk mee. Dit verplichte huiswerk bouwt op van 1x per week in groep 6 naar 3x per week in groep 8. Verplicht huiswerk dat te laat wordt ingeleverd of niet gemaakt is, moet alsnog gemaakt en ingeleverd worden. Bij herhaaldelijk te laat inleveren krijgen leerlingen een extra huiswerkopdracht mee.

 

Schoolpleinregels

De kinderen zijn 's morgens vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats. Daar gelden de volgende regels:

-        op de speelplaats mag je niet fietsen,

-        zet je fiets op de goede plaats in de fietsenstalling,

-        als je vragen hebt, ga je naar de leerkracht die op de speelplaats loopt.

 

Snoepen op school is niet toegestaan (zeker geen kauwgum).

 

Onder schooltijd mag geen mobiele telefoon gebruikt worden behalve als de leerkracht dit specifiek organiseert. Iedereen is via de schooltelefoon bereikbaar.

 

Geef uw kind geen speelgoed mee naar school.