Oudervereniging

Oudervereniging

Aan onze school is een oudervereniging verbonden. Haar doelstellingen zijn:

  • Ouders meer bij school betrekken,
  • De school steunen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. 

De oudervereniging bestaat uit ongeveer 15 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Op dit ogenblik zijn deze taken in de handen van de volgende mensen:

 

Voorzitter: Bep Nöllen

Secretaris: ?

Penningmeester: Saskia Lemmens

 

Iedere ouder kan in principe tot de oudervereniging toetreden. Indien de oudervereniging leden nodig heeft, wordt dit in de loop van het schooljaar via de info bekend gemaakt.

Om de activiteiten van de OV te kunnen bekostigen wordt er aan elk gezin een bijdrage gevraagd. Die is voor dit schooljaar vastgesteld op €35,- per kind. Ouders krijgen een persoonlijk verzoek te bijdrage te betalen. Alleen voor het schoolkamp of een andere jaarafsluiting voor de kinderen van groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd. De ouders van deze kinderen worden daarover tijdig geïnformeerd. Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig van aard. Bent u door privéomstandigheden niet in de gelegenheid de ouderbijdrage te voldoen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de directie. Wij gaan er vanuit, dat er voor iedere omstandigheid een passende oplossing gevonden kan worden.

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Een lid van het team woont de vergadering steeds bij voor overleg, informatie of advies.

 

Wat doen wij?

De oudervereniging houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten in en rond de school, zoals de kerstviering, Sinterklaas, carnaval, schoolreis/ Vijfbladdag, koningsdag , schoolfotograaf e.d. Hiervoor werken wij  natuurlijk altijd samen met de teamleden van de school.

 

Wij beheren de vrijwillige ouderbijdrage van ouders. Jaarlijks publiceren wij een financieel overzicht. Hierop zijn de inkomsten en de uitgaven per activiteit te zien. Dit overzicht wordt gepubliceerd in het Vijfblaadje.

 

Verder vinden wij het heel erg belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen het team van de school, de MR en de OV. Bij het overleg van de OV altijd een vaste leerkracht aanwezig te weten Lenny Drouen. Ook is er altijd een wisselend lid van de MR bij ons overleg aanwezig en bezoeken de wij als OV leden om beurten de overleggen van de MR. Op deze manier blijven we op de hoogte van elkaars wel en wee en kunnen we elkaar waar nodig helpen.

 

Hoe werken wij?

 Wij vergaderen zes keer per jaar op maandagavond om 20.00 uur op school. We werken met een agenda  waar in elk geval altijd de lopende commissies en de evaluatie van de commissies die geweest zijn op staan. Verdere vaste punten zijn onder andere de aandachtspunten van de school, punten van de MR en de actielijst.

Van de vergadering worden notulen gemaakt en in het volgende overleg worden deze besproken.

 

Voor iedere activiteit wordt er aan het einde  van het schooljaar een commissie samengesteld van ten minste twee OV leden en twee leerkrachten voor het volgende schooljaar. Zij organiseren samen de activiteit en houden de rest van de Oudervereniging op de hoogte in de OV overleggen.  Iedere activiteit wordt na afloop door de commissie geëvalueerd en hiervan wordt een verslag geschreven. Zo is er altijd ruimte voor verbeterpunten en wordt een startpunt gecreëerd voor de commissie van het volgende schooljaar.

 

Soms is er voor een grotere activiteit meer hulp nodig dan een commissie kan bieden (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Koningsspelen), dan wordt er hulp gevraagd aan andere OV-leden of de ouders. Ook uw hulp kunnen we  goed gebruiken. Lijkt het u leuk om mee te helpen,  geef dat dan aan bij de leerkracht van uw kind of bij één van de leden van de OV. 

 

Waarom een ouderbijdrage?

Voor een goed functioneren is de OV afhankelijk van de ouderbijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de begroting van het schooljaar. Dit gaat op Basisschool Vijfblad altijd in goed overleg met de MR. De ouderbijdrage bedraagt €35,00 per kind per jaar. Begint uw kind later in het schooljaar dan rekenen wij voor de resterende maanden tot het einde van het schooljaar €3,50 per maand.

Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten betaald zoals de kerstviering, paasviering, carnaval e.d. De grootste kostenpost is echter ieder jaar de schoolreis/Vijfbladdag en de sinterklaasviering.

Wij zijn ons er van bewust dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, maar aangezien de ouderbijdrage de kosten van al deze activiteiten precies dekt rekenen we op 100% deelname.

Bent u door privéomstandigheden niet in de gelegenheid de ouderbijdrage te voldoen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de penningmeester van de OV Saskia  Lemmens, de leerkracht van uw kind of de directeur van de school. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de ouderbijdrage gespreid te betalen. Wij gaan er vanuit dat er voor iedere omstandigheid een passende oplossing gevonden kan worden.

 

Stichting Leergeld

Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële middelen van de ouders niet of in onvoldoende mate mee kunnen doen met leeftijdsgenoten. Uitsluiting van kinderen door een gebrek aan middelen bij de ouders mag in een welvarend land als Nederland niet gebeuren; een sociaal isolement is voor een kind immers niet acceptabel.

De Stichting Leergeld kan in een dergelijke situatie op verschillende manieren de helpende hand bieden. Als ouders een beroep willen doen op de Stichting Leergeld, kunnen zij een aanvraag indienen.

  

Allergieën

 Bij de activiteiten die wij organiseren  verzorgen wij ook de bijbehorende versnaperingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstontbijt, strooigoed en iets lekkers in de schoen met Sinterklaas en fruit en groenten bij de Koningsspelen. Is uw kind allergisch voor koemelk, gluten, pinda’s of wat dan ook, geef dit dan door bij de leerkracht. Wij zorgen dan altijd voor één of meerde vervangende producten, zodat uw kind niet toe hoeft te kijken hoe anderen lekker eten/drinken  terwijl zij niet mee kunnen doen.  Wij houden deze producten ook zorgvuldig gescheiden van wat de andere kinderen eten om kruisbesmetting te voorkomen.

Om bovenstaande redenen is het dus belangrijk dat de OV wordt geïnformeerd over allergieën, zodat de allergielijst up-to-date blijft.

 

Nieuwe leden

Door natuurlijk verloop is de Oudervereniging ieder jaar op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om het volgende schooljaar bij de Oudervereniging te komen, dan nodigen wij u van harte uit om eens een vergadering bij te wonen. Stuur hiervoor een mail naar ovvijfblad@eenbes.nl of spreek één van de OV leden aan.

 

Contact

Heeft u een vraag voor de OV of lijkt het u leuk om een keer mee te kijken bij een overleg stuur dan een mail naar ovvijfblad AT eenbes DOT nl

Ook kunt u altijd één van de OV-leden aanspreken op het schoolplein.