Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door een gelijk aantal ouders en leerkrachten. Hun taak is het om de school en het schoolbestuur te adviseren in allerlei zaken die van belang zijn voor de school. Zaken zoals rapportage, beleid inzake kwaliteit, klassenverdeling en veiligheid op school komen tijdens een MR-vergadering aan de orde. Ook heeft het bestuur voor een aantal zaken instemming nodig van GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Op deze manier kan de MR positieve invloed uitoefenen op het bestuursbeleid. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. Iedereen is daarbij welkom als toehoorder. Heeft u interesse om een MR vergadering bij te wonen? Dat kan! U kunt altijd aansluiten. 


Informatie uit de oudervereniging en de MR kunt u vinden op de website. Ook kunt u mailen naar mrvijfblad@eenbes.nl 

 

Leden van de MR:

Op dit ogenblik zijn de volgende ouders lid van de MR:

-        Funs Lemmens (voorzitter) 

-        Jolanda van Heugten

-        Baukje Ummels 

 

Namens de leerkrachten zijn dit:

-        Anke Sijmons

-        Yvonne van den Tillaar

-        Saskia van Erp (secretariaat)

 

Data MR-vergaderingen

15 oktober 2020

9 november 2020

23 november 2020

28 januari 2021

4 maart 2021

29 maart 2021

25 mei 2021

22 juni 2021