Voor ouders

Informatievoorziening aan de ouders

Ouders voorzien van informatie is ontzettend belangrijk. Wij doen dat op diverse manieren.

 

Intakegesprek

Voor een kind voor de eerste keer op school komt krijgen ouders een uitnodiging voor een Intakegesprek, waarbij afspraken worden gemaakt voor wendagen en eerste schooldag. Ongeveer zes weken na de officiële start, voeren de leerkracht en ouders een gesprek om de eerste ervaringen uit te wisselen. Indien gewenst wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Kennismakingsgesprek

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht(en).

 

Gesprek n.a.v. het rapport of de landelijke toetsing

U ontvangt twee keer per schooljaar een rapport van uw kind. Deze kunt u ook in het ouderportaal terugvinden. Er worden gesprekken gepland. De kinderen van groep 7 krijgen een préadvies en de kinderen van groep 8 een eindadvies. Na de cito toetsing krijgt u de gegevens nadat we ze samen besproken hebben. U kunt ook buiten de rapportperioden aangeven of u een gesprek wenst. Maak dan rechtstreeks een afspraak voor een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind.

In het verleden hadden we drie rapporten. Vanaf het schooljaar 2018-2019 twee rapporten en een gesprek n.a.v. de toetsing februari/maart.

 

Kijkavonden

Op de kijkavonden kunt u samen met uw kind en andere belangstellenden komen kijken naar gemaakt werk van de kinderen. Dit kan zijn n.a.v. een project of om te zien hoe er gewerkt wordt.

 

Koffie uurtje

Per groep organiseren we twee keer per jaar een koffie uurtje. U wordt uitgenodigd een kijkje in de klas te nemen en in gesprek te gaan met de leerkracht met een groep ouders. De koffie/thee staat dan klaar!

 

Het Vijfblaadje

Om u op de hoogte te houden van de actuele informatie geeft de school iedere woensdag een info, het Vijfblaadje, uit. het Vijfblaadje wordt per mail naar de ouders verstuurd en op de website geplaatst.

Heeft u een ander emailadres, dan kunt u dit laten weten aan kristel.alberts AT eenbes DOT nl. Vermeld dan de naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit.

 

Website en Klasbord

Op onze website www.vijfblad.nl vindt u allerlei aanvullende informatie. Wanneer u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website, geef dit dan schriftelijk aan bij de directie van de school. Wij zullen er jaarlijks ook naar vragen!

Iedere groep vult een Klasbord app. U wordt als ouders uitgenodigd voor deze app. Het is een beschermde omgeving waar we dagelijkse dingen kunnen delen.

 

De schoolgids, jaarkalender en formulieren vindt u onder documentatie.

 

Wij proberen zo volledig mogelijk te zijn. Suggesties? Laat het ons weten!

Kennismaken of aanmelden

 

Wilt u kennismaken of uw kind aanmelden? Ga naar de informatie voor nieuwe ouders.