Voor ouders

Informatievoorziening aan de ouders

Ouders voorzien van informatie is ontzettend belangrijk. Wij doen dat op diverse manieren.

Intakegesprek

Indien een kind voor de eerste keer op het Kindcentrum komt krijgen ouders een uitnodiging voor een Intakegesprek, waarbij afspraken worden gemaakt voor wendagen en eerste schooldag of opvang moment. Ongeveer zes weken na de officiële start binnen het onderwijs, voeren de leerkracht en ouders een gesprek om de eerste ervaringen uit te wisselen. Indien gewenst wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Kennismakingsgesprek

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht(en).

Gesprek n.a.v. het rapport of toetsing

U ontvangt twee keer per schooljaar een rapport van uw kind. Deze kunt u ook in het ouderportaal terugvinden. Er worden gesprekken gepland. De kinderen van groep 7 krijgen een préadvies en de kinderen van groep 8 een eindadvies. Na de cito toetsing krijgt u de gegevens nadat we ze samen besproken hebben. U kunt ook buiten de rapportperioden aangeven of u een gesprek wenst. Maak dan rechtstreeks een afspraak voor een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind. 

Kijkavonden

Op de kijkavonden kunt u samen met uw kind en andere belangstellenden komen kijken naar gemaakt werk van de kinderen. Dit kan zijn n.a.v. een project of om te zien hoe er gewerkt wordt.

Koffie uurtje

Twee keer per jaar organiseren we een koffie uurtje. U wordt uitgenodigd een kijkje in de groep te nemen en in gesprek te gaan met de leerkracht of pedagogisch medewerker met een groep ouders. De koffie/thee staat dan klaar!

Het Vijfblaadje

Om u op de hoogte te houden van de actuele informatie geeft het Kindcentrum iedere drie weken een info, het Vijfblaadje, uit. het Vijfblaadje wordt per mail naar de ouders verstuurd en op de basisschool app geplaatst.

Heeft u een ander emailadres, dan kunt u dit laten weten aan inge.vangroesen AT eenbes DOT nl. Vermeld dan de naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit.

Website en de App

Op onze website www.vijfblad.nl vindt u allerlei aanvullende informatie. Wanneer u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website, geef dit dan aan in de basisschool app. Wij zullen er jaarlijks ook naar vragen!

Als Kindcentrum hebben wij een App. Deze is gratis te downloaden. Ga naar basisschool app van concapps en volg de instructie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.basisschoolinapp&hl=nl

Kennismaken of aanmelden

Wilt u kennismaken of uw kind aanmelden? Ga naar de informatie voor nieuwe ouders.