Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn vastgesteld volgens de wettelijke regels.

 

Maandag: 8.30 - 14.45 uur

Dinsdag: 8.30 - 14.45 uur

Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Donderdag: 8.30 - 14.45 uur

Vrijdag groep 1 t/m 4: 8.30 - 12.30 uur

Vrijdag groep 5 t/m 8: 8.30 - 14.45 uur

 

Alle kinderen eten op school hun eigen meegebrachte lunch (brood en drinken) op. Binnen dit continue rooster (op de dagen tot 14.45 uur) organiseren we 60 minuten pauze gedurende de dag. De kinderen mogen fruit en wat drinken meenemen voor de pauze. Geen snoep en koek.

 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Carnavalsvakantie

4 t/m 8 maart 2019

2e Paasdag

Valt in de meivakantie

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Zomervakantie

8juli t/m 16 augustus 2019

.

Studiedagen

Op de volgende dagen zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.

Woensdag 26 september 2018

Maandag 22 oktober 2018

Donderdag 6 december 2018

Woensdag 20 februari 2019

Maandag 11 maart 2019

Dinsdag 11 juni 2019

Vrijdag 21 juni 2019

 

De kinderen van de onderbouw hebben een extra dag vrij. De leerkracht van de groep ondersteunt dan het kamp van groep 8. Gezien het aantal te halen uren is het haalbaar deze kinderen een extra dag vrij te geven.

Groep 3: woensdag 12 september 2018.

Groep 1 en 2: donderdag 13 september 2018.

Groep 4: vrijdag 14 september 2018.

 

Fietsen

Vanwege de geringe ruimte in de rijwielstalling, willen we het aantal fietsen beperken op school. Kinderen mogen op de fiets naar school komen als ze verder dan 500 meter van de school wonen. Met klem willen u vragen om aan deze regel uw medewerking te verlenen.

 

Schoolpleinregels

De kinderen zijn 's morgens vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats. Daar gelden de volgende regels:

-        op de speelplaats mag je niet fietsen,

-        zet je fiets op de goede plaats in de fietsenstalling,

-        als je vragen hebt, ga je naar de leerkracht die op de speelplaats loopt.

Snoepen op school is niet toegestaan (zeker geen kauwgum).

 

Onder schooltijd mag geen mobiele telefoon gebruikt worden behalve als de leerkracht dit specifiek organiseert. Iedereen is via de schooltelefoon bereikbaar.

 

Geef uw kind geen speelgoed mee naar school. 

 

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Een kleine, gezonde traktatie heeft daarbij onze voorkeur. De ouders van kinderen uit groep 1 en 2 zijn op de verjaardag van hun kind gedurende het eerste half uur, tijdens het toezingen van de jarige, welkom in de klas.