Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn vastgesteld volgens de wettelijke regels.

 

Maandag: 8.30 - 14.45 uur

Dinsdag: 8.30 - 14.45 uur

Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Donderdag: 8.30 - 14.45 uur

Vrijdag groep 1 t/m 4: 8.30 - 12.30 uur

Vrijdag groep 5 t/m 8: 8.30 - 14.45 uur

 

Alle kinderen eten op school hun eigen meegebrachte lunch (brood en drinken) op. Binnen dit continue rooster (op de dagen tot 14.45 uur) organiseren we 60 minuten pauze gedurende de dag. De kinderen mogen fruit en wat drinken meenemen voor de pauze. Geen snoep en koek.

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Carnavalsvakantie

15 t/m 19 februari 2021

2e Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

Inclusief Hemelvaart

3 mei t/m 14 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

 

Studiedagen

Op de volgende dagen zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.

vrijdag 2 oktober 

maandag 26 oktober 

maandag 7 december 

vrijdag 29 januari 

woensdag 3 maart 

donderdag 24 juni  

 

Omdat we op het Vijfblad op vrijdagmiddag ook naar school gaan in de groepen 5 t/m 8 (in tegenstelling tot veel andere scholen) maken we veel onderwijsuren. Dat is niet erg! We geven de groepen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) wel een extra vrije dag. Deze wordt ingezet om voldoende leerkrachten mee op kamp te kunnen laten gaan met groep 8 in september. 

 

De extra vrije dagen voor deze groepen zijn: 

woensdag 16 september: groep 1/2 A en groep 1/2 B

donderdag 17 september: groep 3

vrijdag 18 september: groep 4

  

Fietsen

Vanwege de geringe ruimte in de rijwielstalling, willen we het aantal fietsen beperken op school. Kinderen mogen op de fiets naar school komen als ze verder dan 500 meter van de school wonen. Met klem willen u vragen om aan deze regel uw medewerking te verlenen.

 

Schoolpleinregels

De kinderen zijn 's morgens vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats. Daar gelden de volgende regels:

-        op de speelplaats mag je niet fietsen,

-        zet je fiets op de goede plaats in de fietsenstalling,

-        als je vragen hebt, ga je naar de leerkracht die op de speelplaats loopt.

Snoepen op school is niet toegestaan (zeker geen kauwgum).

 

Onder schooltijd mag geen mobiele telefoon gebruikt worden behalve als de leerkracht dit specifiek organiseert. Iedereen is via de schooltelefoon bereikbaar.

 

Geef uw kind geen speelgoed mee naar school. 

 

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Een kleine, gezonde traktatie heeft daarbij onze voorkeur. De ouders van kinderen uit groep 1 en 2 zijn op de verjaardag van hun kind gedurende het eerste half uur, tijdens het toezingen van de jarige, welkom in de klas.