Topklas

De Topklas 

 

De Topklas is een initiatief van 6 Eenbes-scholen in Geldrop. Meer- en hoogbegaafde leerlingen van deze scholen ontmoeten elkaar op maandag- , dinsdag- en woensdagmorgen op Eenbes basisschool Vijfblad.

 

Voor kinderen én leerkrachten

In de Topklas krijgen kinderen onderwijs dat bij hen past, ze ontmoeten andere hoogbegaafde kinderen en ze krijgen inzicht in hun leerstijl. Ze worden uitgedaagd met filosofie, wetenschap, projecten en schaaklessen.

 

In hun eigen groep zijn de kinderen iedere dag minimaal een half uur bezig met schoolwerk uit de Topklas. De leerkracht begeleidt hen daarbij en betrekt andere leerlingen bij het schoolwerk; de Topklasleerling is intermediair voor andere slimmeriken in de klas.

 

Leerkrachten die hun leerlingen aanmelden voor de Topklas, geven daarmee ook zichzelf op voor extra begeleiding. Zij krijgen scholing over: wat is hoogbegaafdheid? Hoe kan ik hoogbegaafde kinderen bieden wat ze nodig hebben? Die kennis komt ten goede aan de hele groep. 

 

Effecten van de Topklas

De effecten zijn veelbelovend: kinderen die deelnemen komen beter op voor wat ze nodig hebben. De Topklas verbetert het welbevinden van de kinderen. Ze ontmoeten leeftijdsgenootjes die zich volgens dezelfde lijn ontwikkelen en dat contact hebben ze hard nodig – net als de aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ouders en leerkrachten zijn enthousiast over de vaardigheidsgroei die ze bij hun kinderen zien.

 

Aanmelden voor de Topklas

De leerkracht meldt na overleg met de ouders en de Intern Begeleiders een kind aan voor de Topklas. Er is ruimte voor 16 leerlingen van de 6 scholen, zowel in de middenbouw- als bovenbouwgroep.

 

Een voorbeeld van extra uitdaging: schaken

In de Topklas krijgen de kinderen onder andere schaakles. Boris Friesen, de schaakdocent, weet dat schaken voor deze kinderen een fikse uitdaging is: “Hoogbegaafde kinderen zien vaak meer ‘spoken’ – onbelangrijke aspecten die toch hun aandacht trekken – in een stelling. Een beslissing nemen is dan moeilijk, vooral omdat ze helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van die beslissing. 

Sommige hoogbegaafde kinderen zijn gewend dat ze altijd winnen bij denkspelletjes. Als ze schaken, leren ze dat verliezen erbij hoort en dat je daar ook van kunt leren.”