Missie en visie

Succesvol Samen Leren

Kindcentrum Vijfblad heeft samen leren, samen werken en samen spelen hoog in het vaandel staan. Succesvol samen leren zorgt ervoor dat onze kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving optimaal ontwikkelen en bereidt hen voor op de maatschappij.

Kernwaarden

vernieuwend, vakmanschap, veelkleurig, veilig en vertrouwd

Waaraan herkent u Kindcentrum Vijfblad? We zijn vernieuwend, veelkleurig werken op basis van vertrouwen in een veilige omgeving vanuit vakmanschap. We vertellen u graag wat onze kernwaarden voor ons betekenen.

 

VERNIEUWEND

Onze nieuwsgierigheid maakt dat we steeds verder willen ontwikkelen. In het onderwijs werken we met de nieuwste methodes. We bieden Engels aan vanaf groep 1. De sociaal emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht. De opvang is ondernemend en volgt de ontwikkelingen op het gebied van opvoeding. Samen staan we sterk. Er is een fijne overdracht van opvang naar onderwijs. In 2018 zijn we als Kindcentrum gestart. We groeien binnen onze samenwerking.

 

VEELKLEURIG

We zijn actief betrokken bij u en uw kind, maar ook bij alles wat er in de omgeving en branche speelt. Het aanbod is breed. Naast de instructie voor rekenen, lezen, spelling en taal organiseren we crea ateliers, muziek ateliers en gymlessen. We geven lessen wereldoriëntatie, hebben aandacht voor verkeer en de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook tijdens de naschoolse opvang bieden we diverse activiteiten aan.

 

VEILIG en VERTROUWD

Wij gunnen en genieten. Wij werken vol passie en zijn actief betrokken bij u en uw kind. Dit maakt dat onze medewerkers snel herkennen wat uw kind nodig heeft en hierbij aansluiten. Met oog voor ieder kind en een persoonlijke benadering zorgen we voor een fijne sfeer. Veiligheid wordt ook geboden door duidelijkheid. Wij bieden rust en structuur en spreken verwachtingen uit.

 

VAKMANSCHAP

Wij zijn in ontwikkeling en leren een leven lang. Onze nieuwsgierigheid stimuleert ook anderen tot ontdekken. Dit alles maakt dat we veel kennis in huis hebben. We werken volgens een doordachte pedagogische aanpak. De medewerkers hebben de taken verdeeld naar kwaliteiten, werken in expertise groepen en dragen samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het hele Kindcentrum.

Onze missie

Het Kindcentrum is zodanig inricht, dat het aansluit bij de basisbehoeften, de afkomst en het bijzondere karakter van elk kind afzonderlijk. We zorgen ervoor dat de kinderen van 0 tot 13 jaar voldoende kennis hebben opgedaan en zich voldoende vaardigheden hebben eigen gemaakt om met succes aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen.

Onze visie

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is onze taak om elk kind volop gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. We gaan uit van adaptief onderwijs en sluiten aan bij de basisbehoeften van elk kind, te weten Relatie, Autonomie en Competentie.