Welkom in groep 8

Welkom in groep 8!

 

Groep 8 is het spannendste en leukste jaar van allemaal!

 

Dit jaar gaan we natuurlijk een heleboel leren. Op het programma staat o.a. rekenen, taal, spelling, Estafette (technisch lezen), Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en gym. We leren best pittige dingen. Weet u bijvoorbeeld hoe eb en vloed ontstaat? Of hoe een bril nu eigenlijk werkt? En wat was het lijdend voorwerp in de eerste zin van deze alinea? Daar gaan wij hard mee aan de slag! Zo zijn we goed voorbereid op onze Eind CITO.

Naast het leren is er ook tijd voor leuke activiteiten. Zo gaan we op kamp in het begin van het jaar, hebben we Open Podium, gaan we in de winter lekker schaatsen en hebben we aan het eind van het jaar een musical. Daarnaast gaan we ook middelbare scholen als het Augustinianum en het Strabrecht bezoeken. Dit doen we om te zien of deze school iets voor een kind is. Want het belangrijkste is toch wel dat we goed nadenken over welke school je als middelbare school gaat kiezen. En dan is het fijn dat we daar in de klas aandacht aan besteden!

 

We hebben een hele fijne start van het schooljaar gemaakt en de kinderen werken hard. Zo maken we er samen een fantastisch jaar van!

 

Groetjes van groep 8 en juf Xandra