Welkom in Groep 7

Welkom in groep 7!

 

In onze groep zitten 23 kinderen. Op woensdag geeft juf Lenny les. Op de andere dagen krijgen de kinderen les van meneer Theo.

In groep 7 krijgen de kinderen op vrijdag twee werkjes huiswerk mee. Dit moet dan een week later ingeleverd worden. Ook krijgen de kinderen regelmatig een proefwerk. Het leren van een proefwerk telt als één huiswerkopdracht. In groep 7 komt veel nieuwe stof aan bod. Mocht u daarover vragen hebben, loop dan gerust om kwart voor drie even binnen.

 

We maken er samen weer een gezellig en leerzaam jaar van!

 

Groetjes van groep 7!