Welkom in groep 4

Hallo, 

 

Wij zijn juf Saskia (maandag, donderdag, vrijdag) en juf Anne (dinsdag, woensdag) en wij draaien dit jaar samen groep 4. Dit schooljaar zitten er 20 heel leuke kinderen in groep 4. 

 

Elke dag zijn we lekker bezig met rekenen, taal, spelling en (technisch/begrijpend) lezen. 

Bij rekenen leren we al sommen tot 100 en wordt er gewerkt aan complexere opdrachten. We starten we met het leren van de tafels 1,2,3,4,5,6 en 10. We werken voor het eerst met een aparte methode voor begrijpend lezen.

Je mag verderop in het schooljaar een boekbespreking houden. 

Op onze datamuur in de klas kun je zien waar we mee bezig zijn. 

 

Hiernaast zijn er nog meer vakken zoals gymnastiek, tekenen, handenarbeid, muziek, Engels en verkeer. 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we KWINK. 

Ook gebruiken we wekelijks onze eigen school- bibliotheek. 

 

Mocht je iets willen weten dan ben je van harte welkom bij ons. 

 

We gaan er samen een heel fijn jaar van maken! 

 

Groetjes, 

Saskia en Anne