Welkom in groep 3

Hallo allemaal,

 

Wij zitten met 25 kinderen in de klas. Op maandag en dinsdag is juf Joyce er en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Marion.

Veilig leren lezen
De kinderen krijgen het technisch leesonderwijs aangeleerd met de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie). De kinderen maken via het verhaal bij deze kern kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter.

Ze leren het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal, en regels en afspraken die gelden in de groep.

Na iedere kern (werkboekje) van Veilig leren lezen (kim-versie), krijgen de kinderen een nieuwe kleurplaat mee naar huis waarop de letters staan die geleerd zijn. Leuk om thuis op te hangen. Zo zie je de boom steeds verder groeien met de geleerde letters! 
Het is erg belangrijk om ook thuis met uw kind goed te oefenen. Lees dus regelmatig samen met uw kind een boek. Wist u dat een lidmaatschap bij de bibliotheek in Geldrop helemaal gratis is?

 

Schrijven
Voor schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. Deze methode loopt helemaal parallel met de leesmethode. De kinderen krijgen een letter aangeleerd en leren direct tijdens de schrijfles de schrijfletter schrijven. In het begin wordt er met potlood geschreven. Na de kerstvakantie maken we een start met het schrijven met de vulpen. Deze krijgen de kinderen vanuit school.

 

Rekenen
Voor het rekenonderwijs gebruiken we de methode Wereld in Getallen. Deze methode begint eenvoudig met getalbegrip. Wat is meer en wat is minder? Hoe zien de getal symbolen eruit? Veel kinderen vinden dit erg gemakkelijk en dit klopt ook. De aangeboden stof komt overeen met de eerder aangeleerde stof bij de kleuters. Echter het is belangrijk om nog even stil te staan bij dit rekenonderdeel. Als we te snel overgaan op sommen, zie je vaak dat de kinderen onvoldoende getalbegrip hebben, waardoor ze later in het jaar in de problemen komen. Nadat we extra stil hebben gestaan bij het onderdeel getalbegrip, wordt er een start gemaakt met het maken van bus sommen en daarmee de erbij en eraf sommen. De kinderen zullen aan het einde van groep 3 sommen tot en met 20 kunnen maken, alleen niet over het tiental heen. Bijvoorbeeld 8+2=10, 12+8=20

 

Rooster
Iedere dag ziet er (bijna) hetzelfde uit. Elke ochtend starten we met het leesonderwijs, na de kleine pauze staat rekenen en schrijven op het programma. `s Middags staan de creatieve vakken op het rooster.

 

Gym

De kinderen mogen op maandag- en donderdagmiddag naar de sporthal voor de gymles.

 

Verjaardag
In groep 3 mogen de kinderen natuurlijk ook hun verjaardag vieren in de klas. 

 

Het wordt weer een leerzaam en gezellig jaar! 

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze klas? Kom dan na school eens een kijkje nemen, u bent van harte welkom!


Groetjes Joyce en Marion